Kontoret i Drammensveien er ubetjent.

Vi ber dere henvende dere til oss per e-post: a.b.amundsen@ikos.uio.no eller avtale et møte med styreleder Arne Bugge Amundsen på telefon: +47 922 44 774

Neste søknadsfrist er 15. januar 2021!