Om instituttet

Instituttet for sammenlignende kulturforskning er en frittstående forskningsinstitusjon som støtter forskning innen fagfeltene sammenlignende språkforskning, sammenlignende folkeminneforskning, sammenlignende religionsforskning, etnologi, sammenlignende arkeologi og sammenlignende (etnografisk) samfunnsforskning.

Instituttets faglige profil og ulike støtteordninger bidrar til at forskningsprosjekter av høy kvalitet men med smalt og/eller tverrfaglig fokus gjennomføres.

Instituttets historie

Instituttet ble opprettet i 1922 etter initiativ av professor Fredrik Stang. En hovedtanke bak opprettelsen var vitenskapens ansvar for internasjonal forståelse og internasjonalt samarbeid. Den første verdenskrigens lidelser gjorde at denne tanken vakte gjenklang hos de bevilgende myndigheter, og Instituttet hadde fra begynnelsen av betydelige midler til sin disposisjon.


I mellomkrigstiden var Instituttet en sentral forskningsinstitusjon både nasjonalt og internasjonalt. Det bekostet omfattende forskningsprosjekter, arrangerte en rekke internasjonale symposier og utga årlig flere sentrale vitenskapelige verk. Etter den andre verdenskrig har Instituttet på grunn av inflasjonen og mindre offentlige bevilgninger måttet spille en mindre sentral rolle og har i alt vesentlig begrenset sin virksomhet til bidrag til forskningsreiser og til bokutgivelser.

Les Fredrik Stangs egen beretning om Instituttet fra 1931 her.
Fredrik Stang (1867-1941), instituttets grunnlegger og første formann
Malt av Henrik Lund

Dampskipsekspeditør Nils Pedersen og hustru Mathilde Pedersens belønning for fremragende arbeider innen den sammenlignende kulturforskning

Denne belønningen deles ut av styret for Instituttet for sammenlignende kulturforskning og består i et beløp på kr. 10.000 som deles hvert år for en periode på fem år. For perioden 2017 til 2021 deles belønningen ut til professor Saphinaz-Amal Naguib, Universitetet i Oslo.

Instituttets styre 2016 - 2018

Instituttet ledes av et styre hvorav tre medlemmer er oppnevnt av av Det norske Videnskabs-Akademi og de fire øvrige av universitetene NTNU, UiB, UiO, UiTø:

Styreleder (bilde): Professor Arne Bugge Amundsen (UiO)

Professor Olaf Smedal (UiB)

Professor Asbjørn Dyrendal (NTNU)

Professor Inger Storli (UiTø)

Professor Ingvild Sælid Gilhus (DNVA)

Professor Bernt Brendemoen (DNVA)

Professor Dag Michalsen (DNVA)